0
0

تنظیمات قالب

معرفی گروه مؤلفین دانا

 سال‌ها تجربه در حوزه «آموزش علوم تجربی» در مدارس مختلف، گروه مولفین دانا را بر آن داشت تا ضمن بررسی خلاءها و موارد قابل بهبود در این زمینه، تلاش کند تا بسته آموزشی  کاربردی و کارآمدی را برای استفاده و تعمیق یادگیری فراگیران فراهم آورد .

جهت نیل به این هدف مهم، از برخی نظریه‌های مهم حوزه یادگیری و همچنین روش‌های جدید آموزشی به‌دست آمده از آن‌ها نیز بهره گرفته‌ایم که به چند مورد از آن‌ها به اختصار اشاره می‌کنیم:

. بر اساس نظریه یادگیری کُلب، سبک یادگیری تعدادی از دانش آموزان صرفاً از طریق تماشا کردن است و نمایش یک فیلم یا انیمیشن آموزشی، ضمن ایجاد جذابیت بیشتر و تعمیق آموزش برای همه فراگیران، برای یادگیری این گروه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است (از کاربرد این نظریه در طراحی لوح فشرده استفاده شده است).

. فرایند« یادگیری معکوس» از جدیدترین روش‌های فعّال آموزش در کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود که طی آن، دانش‌آموزان قبل از حضور در کلاس آمادگی ذهنی اولیه ـ برای یادگیری موثّر ـ را با روش‌های مختلف کسب می‌کنند. روش‌هایی همچون تماشای فیلم، مطالعۀ متون، نقشه‌های مفهومی درس و ... . 

در این رویکرد حتّی والدین نیز می‌توانند پس از تماشای فیلم‌ها، در روند یادگیری به فرزندانشان کمک کنند (از کاربرد این روش تدریس، در طراحی لوح فشرده و بخش نقشه‌های مفهومی کتاب استفاده شده است).

. آزوبل در « نظریه جذب معنادار کلامی» معتقد است فراگیران فقط از طریق حفظ مطالب و یادگیری پراکنده قادر به یادگیري واقعی نمی‌باشند و زمینه یادگیري معنادار از طریق سازماندهی کردن، ارتباط دادن و افزودن منظّم مطالب به ساختار شناخت قبلی فراهم می‌شود. بر اساس نظریه آزوبل، یادگیري معنادار زمانی در شخص فراگیر ایجاد میشود که او بتواند به‌صورتی کاملاً فعال، بین آموختههاي جدید خود و مطالبی که قبلاً در ذهنش وجود داشته، ارتباط مؤثري برقرار کند (از کاربرد این نظریه در بخش آموختیم که و طراحی نقشه‌های مفهومی کتاب استفاده شده است).

به دلیل گستردگی روزافزون حجم اطلاعات و دانش بشری، امروزه داشتن این انتظار از معلمان که پاسخ همه سؤالات را بدانند، دور از ذهن خواهد بود لذا در نظریه‌های ساختن‌گرایی که نظریه آزوبل جزء آن‌ها طبقه‌بندی می‌شود، معلمان این اجازه را به خود می‌دهند که همراه با دانش‌آموزانشان بیاموزند.

در طول تاریخ، مسیر رشد علم، از رهگذر تلاش‌ها و زحمات دانشمندان بوده است‌. باشد که به واسطه بازخوردها و مساعدت‌های شما گرامیان، ما هم در آینده سهم ناچیزی در آموزش دانش داشته باشیم.