تعداد محصول : 0
- جمع : 0 ﷼
Your Cart is currently empty!

 

 

داناپروران اندیشه گستر

 

گروه مؤلفین دانا ارائه کننده بسته های آموزشی علوم تجربی در پایه های هفتم ، هشتم و نهم دوره اول متوسطه می باشد.

گروه مؤلفین دانا از تعدادی دبیران و اساتید با تجربه آموزش و پرورش تشکیل شده است که از سال 1390 اقدام به تالیف کتاب کار علوم تجربی در پایه های هفتم ، هشتم و نهم نموده اند. در این کتاب‌ها با درسنامه جامع هر فصل و تدوین نقشه مفهومی به بالا بردن درک دانش آموزان از مباحث هر فصل کمک زیادی شده است.

 

این گروه علاوه بر کتاب کار، در هر پایه یک لوح فشرده طراحی و منتشر نموده اند که با ارائه آزمایش‌ها و انیمیشن‌های مرتبط با مباحث هر فصل در درک عمیق تر دانش آموزان کمک شایانی نموده‌اند.

._ERbj1g7D { position: relative; } ._GwlbZrJE { font-size: 1em; vertical-align: middle; text-align: center; width: auto; height: auto; } ._GwlbZrJE--diamond, ._GwlbZrJE--circle, ._GwlbZrJE--square { width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; border: 1px solid; } ._GwlbZrJE--circle { border-radius: 100%; } ._GwlbZrJE--diamond { transform: rotate(45deg); -webkit-transform: rotate(45deg); } ._GwlbZrJE--diamond:before { display: block; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); } ._VWvqNvR9 { vertical-align: middle; } ._qaQP6rvk > a { color: inherit !important; } ._qaQP6rvk > span { font-weight: inherit; } ._qaQP6rvk { word-break: break-word; } ._qaQP6rvk__icon--none i, ._qaQP6rvk__icon--left i { margin-right: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--right i { margin-left: 0.3em; } ._qaQP6rvk__icon--top i { margin-bottom: 0.5em; } ._qaQP6rvk__icon--top > span, ._qaQP6rvk__icon--top > a, ._qaQP6rvk__icon--top > span[data-empty][contenteditable] { display: block; } ._qaQP6rvk [class*="--diamond"] { margin-right: 1em; } ._O689JW7n { position: relative; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; background: none !important; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; background-size: cover !important; background-repeat: no-repeat; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM[data-container] ._DblQBlAM__container { padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: auto; margin: auto; box-sizing: border-box; } ._DblQBlAM .pf-parallax__img { position: absolute; object-fit: cover; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; } ._7XqAY8_A > span:last-child { line-height: inherit; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"] > span:first-child { display: block; margin-right: 10px; float: left; font-size: 2em; background: #919da9; color: black; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"]:not(.dropcap--none) > span:first-child { margin-right: 20px; text-align: center; } ._7XqAY8_A.dropcap--none > span:first-child { text-align: inherit; line-height: 1 !important; width: auto !important; height: auto !important; background: none !important; border-radius: 0; } ._7XqAY8_A.dropcap--circle > span:first-child { border-radius: 100%; } ._7XqAY8_A:not([class*="dropcap--"]) > span { margin-right: 0 !important; } ._7XqAY8_A ol, ._7XqAY8_A ul { list-style-position: inside; } ._7XqAY8_A blockquote { font-size: inherit; } ._epNwrNGv { position: relative; overflow: hidden; display: inline-flex; justify-content: flex-start; align-items: flex-start; vertical-align: middle; max-width: 100%; } ._epNwrNGv picture { width: 100%; } ._epNwrNGv img { display: inline-block; object-fit: cover; max-width: 100%; max-height: 100%; height: auto; text-align: center; width: 100%; vertical-align: middle; position: unset; } ._epNwrNGv.image--rounded { border-radius: 10px; } ._epNwrNGv.image--circle { border-radius: 100%; } ._epNwrNGv[data-action], ._epNwrNGv[data-event] { cursor: pointer; } ._NYd6gvae { position: relative; } @media all { .__pf_g92ex ._w5x9HAZV[data-id="_w5x9HAZV"] { font-size: 48px; font-family: Roboto; text-align: center; } .__pf_g92ex ._WRXOtKVJ[data-id="_WRXOtKVJ"] { padding: 100px 0px; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-image: url(https://www.danaparvaran.ir/market/images/11.jpg); background-color: transparent; } .__pf_g92ex ._RDrNh4oL[data-id="_RDrNh4oL"] { text-align: center; margin-top: 100px; } .__pf_g92ex ._ywvvI0w4[data-id="_ywvvI0w4"] { border-style: solid; border-width: 3px; border-color: rgb(133, 133, 133); padding: 10px; } .__pf_g92ex ._lEV9u6zX[data-id="_lEV9u6zX"] { background-color: rgb(184, 233, 134); } .__pf_g92ex ._3gE9ImO9[data-id="_3gE9ImO9"] { border-style: solid; border-width: 3px; border-color: rgb(113, 127, 142); padding: 10px; width: 400px; margin-right: 100px; } .__pf_g92ex ._3DpNh3bJ[data-id="_3DpNh3bJ"] { text-align: center; margin-top: 120px; } .__pf_g92ex ._7VPNtP_Y[data-id="_7VPNtP_Y"] { background-color: rgb(80, 227, 194); } .__pf_g92ex ._nog0hZWo[data-id="_nog0hZWo"] { text-align: right; } .__pf_g92ex ._36qoI5bw[data-id="_36qoI5bw"] { border-style: solid; border-width: 3px; border-color: rgb(113, 127, 142); } .__pf_g92ex ._15zVHbYQ[data-id="_15zVHbYQ"] { margin-top: 15px; } .__pf_g92ex ._wQx9HGAP[data-id="_wQx9HGAP"] { font-size: 12px; } .__pf_g92ex ._VGV7HvDE[data-id="_VGV7HvDE"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._YE10HWk2[data-id="_YE10HWk2"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._5eyxHd1R[data-id="_5eyxHd1R"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._YROBHdX2[data-id="_YROBHdX2"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._NOndh9kO[data-id="_NOndh9kO"] { text-align: justify; margin-top: 20px; } .__pf_g92ex ._eRQXSeD6[data-id="_eRQXSeD6"] { text-align: center; color: black; background-color: rgb(223, 228, 228); } .__pf_g92ex ._r5B9HvqP[data-id="_r5B9HvqP"] { margin-top: 15px; } .__pf_g92ex ._OyDWHBeZ[data-id="_OyDWHBeZ"] { font-size: 12px; } .__pf_g92ex ._32DQHX4R[data-id="_32DQHX4R"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._ORKdH1bR[data-id="_ORKdH1bR"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._kG0KHyqe[data-id="_kG0KHyqe"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._QewLHBAE[data-id="_QewLHBAE"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._8b0rhQ4O[data-id="_8b0rhQ4O"] { text-align: justify; margin-top: 20px; } .__pf_g92ex ._NRZDSq0k[data-id="_NRZDSq0k"] { text-align: center; background-color: rgb(223, 228, 228); } .__pf_g92ex ._MZRrHrlQ[data-id="_MZRrHrlQ"] { margin-top: 15px; } .__pf_g92ex ._25wpHppy[data-id="_25wpHppy"] { font-size: 12px; } .__pf_g92ex ._p2zyHbJe[data-id="_p2zyHbJe"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._Ke_wHDqR[data-id="_Ke_wHDqR"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._ME8ZHY_2[data-id="_ME8ZHY_2"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._wevgHgme[data-id="_wevgHgme"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._R5rNhW4O[data-id="_R5rNhW4O"] { text-align: justify; margin-top: 20px; } .__pf_g92ex ._XzbGS0E6[data-id="_XzbGS0E6"] { text-align: center; background-color: rgb(223, 228, 228); } .__pf_g92ex ._p5OWHqry[data-id="_p5OWHqry"] { margin-top: 15px; } .__pf_g92ex ._K5Y1Hjn5[data-id="_K5Y1Hjn5"] { font-size: 12px; } .__pf_g92ex ._1GY6HglG[data-id="_1GY6HglG"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._X2jVHap2[data-id="_X2jVHap2"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._pGzyHbME[data-id="_pGzyHbME"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._KE_wHDp2[data-id="_KE_wHDp2"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._2bRZh8Ro[data-id="_2bRZh8Ro"] { text-align: justify; margin-top: 20px; } .__pf_g92ex ._rKJQSApk[data-id="_rKJQSApk"] { text-align: center; background-color: rgb(223, 228, 228); } .__pf_g92ex ._d5JpHp9y[data-id="_d5JpHp9y"] { margin-top: 15px; } .__pf_g92ex ._0y3EHgeP[data-id="_0y3EHgeP"] { font-size: 12px; } .__pf_g92ex ._kG0KHQge[data-id="_kG0KHQge"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._QewLHPNE[data-id="_QewLHPNE"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._xRpyHYkG[data-id="_xRpyHYkG"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._O2NkHyme[data-id="_O2NkHyme"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._LD2Gh4Zb[data-id="_LD2Gh4Zb"] { text-align: justify; margin-top: 20px; } .__pf_g92ex ._G674SOez[data-id="_G674SOez"] { text-align: center; background-color: rgb(223, 228, 228); } .__pf_g92ex ._o5gnHdkZ[data-id="_o5gnHdkZ"] { margin-top: 15px; } .__pf_g92ex ._2yKEHzRZ[data-id="_2yKEHzRZ"] { font-size: 12px; } .__pf_g92ex ._ME8ZHj92[data-id="_ME8ZHj92"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._wevgHmne[data-id="_wevgHmne"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._AekPHNqG[data-id="_AekPHNqG"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._DEl3HVYe[data-id="_DEl3HVYe"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._25zYhWVD[data-id="_25zYhWVD"] { text-align: justify; margin-top: 20px; } .__pf_g92ex ._GknLSypz[data-id="_GknLSypz"] { text-align: center; background-color: rgb(223, 228, 228); border-style: none; } .__pf_g92ex ._QpR8u5O1[data-id="_QpR8u5O1"] { margin: 0px -15px; } .__pf_g92ex ._LkZdtLdk[data-id="_LkZdtLdk"] { text-align: center; } .__pf_g92ex ._3OP8IEZw[data-id="_3OP8IEZw"] { width: 120px; margin: 0px 20px 0px 0px; flex: 1 0 auto; } .__pf_g92ex ._pZOWHqa5[data-id="_pZOWHqa5"] { margin-top: 0px; } .__pf_g92ex ._dQAOHAny[data-id="_dQAOHAny"] { font-style: italic; font-size: 12px; } .__pf_g92ex ._0E7mH1V2[data-id="_0E7mH1V2"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._NEmrHgnE[data-id="_NEmrHgnE"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._42aqH5aE[data-id="_42aqH5aE"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._mGqyH1X2[data-id="_mGqyH1X2"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._EOZ_hJ2O[data-id="_EOZ_hJ2O"] { margin-top: 10px; } .__pf_g92ex ._YRrNSQ3z[data-id="_YRrNSQ3z"] { margin-bottom: 10px; align-items: center; } .__pf_g92ex ._rkJQSA1R[data-id="_rkJQSA1R"] { display: flex; align-items: center; padding: 15px; background-color: rgb(229, 229, 229); } .__pf_g92ex ._Kw7PIeYw[data-id="_Kw7PIeYw"] { width: 120px; margin: 0px 20px 0px 0px; flex: 1 0 auto; } .__pf_g92ex ._1PzVHDB5[data-id="_1PzVHDB5"] { margin-top: 0px; } .__pf_g92ex ._w5x9Hl1Z[data-id="_w5x9Hl1Z"] { font-style: italic; font-size: 12px; } .__pf_g92ex ._VRV7HLyG[data-id="_VRV7HLyG"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._YG10HrPE[data-id="_YG10HrPE"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._52yxHnNe[data-id="_52yxHnNe"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._YeOBHDOE[data-id="_YeOBHDOE"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._N5ndh345[data-id="_N5ndh345"] { margin-top: 10px; } .__pf_g92ex ._nkG4S21z[data-id="_nkG4S21z"] { margin-bottom: 10px; align-items: center; } .__pf_g92ex ._eKQXS3bk[data-id="_eKQXS3bk"] { display: flex; align-items: center; padding: 15px; background-color: rgb(229, 229, 229); } .__pf_g92ex ._lwmzIQ9p[data-id="_lwmzIQ9p"] { width: 120px; margin: 0px 20px 0px 0px; flex: 1 0 auto; } .__pf_g92ex ._rPB9HMMZ[data-id="_rPB9HMMZ"] { margin-top: 0px; } .__pf_g92ex ._OQDWHnxy[data-id="_OQDWHnxy"] { font-style: italic; font-size: 12px; } .__pf_g92ex ._3EDQH9re[data-id="_3EDQH9re"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._OeKdHzve[data-id="_OeKdHzve"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._kR0KH4L2[data-id="_kR0KH4L2"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._Q2wLHW_G[data-id="_Q2wLHW_G"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._8O0rhWj5[data-id="_8O0rhWj5"] { margin-top: 10px; } .__pf_g92ex ._Gk74SXJR[data-id="_Gk74SXJR"] { margin-bottom: 10px; align-items: center; } .__pf_g92ex ._NKZDSZLz[data-id="_NKZDSZLz"] { display: flex; align-items: center; padding: 15px; background-color: rgb(229, 229, 229); } .__pf_g92ex ._36d3IKvp[data-id="_36d3IKvp"] { width: 120px; margin: 0px 20px 0px 0px; flex: 1 0 auto; } .__pf_g92ex ._MyRrHOG5[data-id="_MyRrHOG5"] { margin-top: 0px; } .__pf_g92ex ._2PwpHq4Q[data-id="_2PwpHq4Q"] { font-style: italic; font-size: 12px; } .__pf_g92ex ._pEzyHJM2[data-id="_pEzyHJM2"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._K2_wHrpe[data-id="_K2_wHrpe"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._MG8ZH4PE[data-id="_MG8ZH4PE"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._w2vgHY52[data-id="_w2vgHY52"] { margin-right: 5px; } .__pf_g92ex ._RorNh6e5[data-id="_RorNh6e5"] { margin-top: 10px; } .__pf_g92ex ._GznLSDYR[data-id="_GznLSDYR"] { margin-bottom: 10px; align-items: center; } .__pf_g92ex ._XRbGSBQk[data-id="_XRbGSBQk"] { display: flex; align-items: center; padding: 15px; background-color: rgb(229, 229, 229); } .__pf_g92ex ._3wE9I0Pp[data-id="_3wE9I0Pp"] { width: 80px; margin: 0px 20px 0px 0px; } .__pf_g92ex ._BPeGHbXP[data-id="_BPeGHbXP"] { font-size: 16px; margin: 0px 0px 5px; } .__pf_g92ex ._BZoEHVA5[data-id="_BZoEHVA5"] { font-size: 12px; color: rgb(112, 112, 112); font-weight: 300; margin: 0px; } .__pf_g92ex ._lkprSG8R[data-id="_lkprSG8R"] { display: flex; margin-bottom: 10px; align-items: center; } .__pf_g92ex ._Y5vLheKb[data-id="_Y5vLheKb"] { padding: 15px; background-color: rgb(245, 245, 245); } .__pf_g92ex ._YzrNS23k[data-id="_YzrNS23k"] { padding: 15px; border-style: none; border-width: 0px 0px 1px; border-color: rgb(228, 228, 228); } .__pf_g92ex ._KO7PIKYO[data-id="_KO7PIKYO"] { width: 80px; margin: 0px 20px 0px 0px; } .__pf_g92ex ._15zVHnBQ[data-id="_15zVHnBQ"] { font-size: 16px; margin: 0px 0px 5px; } .__pf_g92ex ._wQx9H81P[data-id="_wQx9H81P"] { font-size: 12px; color: rgb(112, 112, 112); font-weight: 300; margin: 0px; } .__pf_g92ex ._eRQXSwb6[data-id="_eRQXSwb6"] { display: flex; margin-bottom: 10px; align-items: center; } .__pf_g92ex ._3DWZhNB5[data-id="_3DWZhNB5"] { padding: 15px; background-color: rgb(245, 245, 245); } .__pf_g92ex ._9KNYSo36[data-id="_9KNYSo36"] { padding: 15px; border-style: none; border-width: 0px 0px 1px; border-color: rgb(228, 228, 228); } .__pf_g92ex ._agYqIV4w[data-id="_agYqIV4w"] { width: 80px; margin: 0px 20px 0px 0px; } .__pf_g92ex ._OQlgHq3Q[data-id="_OQlgHq3Q"] { font-size: 16px; margin: 0px 0px 5px; } .__pf_g92ex ._YP13He0y[data-id="_YP13He0y"] { font-size: 12px; color: rgb(112, 112, 112); font-weight: 300; margin: 0px; } .__pf_g92ex ._PK15SnWR[data-id="_PK15SnWR"] { display: flex; margin-bottom: 10px; align-items: center; } .__pf_g92ex ._ZoX4hXz5[data-id="_ZoX4hXz5"] { padding: 15px; background-color: rgb(245, 245, 245); } .__pf_g92ex ._5K25Sa2z[data-id="_5K25Sa2z"] { padding: 15px; border-style: none; border-width: 0px 0px 1px; border-color: rgb(228, 228, 228); } } @media only screen and (max-width: 767px) { .__pf_g92ex ._w5x9HAZV[data-id="_w5x9HAZV"] { font-size: 24px; } .__pf_g92ex ._rkJQSA1R[data-id="_rkJQSA1R"] { flex-direction: column; display: flex; } .__pf_g92ex ._eKQXS3bk[data-id="_eKQXS3bk"] { flex-direction: column; display: flex; } .__pf_g92ex ._NKZDSZLz[data-id="_NKZDSZLz"] { flex-direction: column; display: flex; } .__pf_g92ex ._XRbGSBQk[data-id="_XRbGSBQk"] { flex-direction: column; display: flex; } } @media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { } @media only screen and (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) { } @media only screen and (min-width: 1200px) { }

window.__pagefly_options__=window.__pagefly_options__||[],window.__pagefly_options__.push({"isBackend":false,"isPreview":false,"key":"helper","css":[{"key":"fontawesome","url":"https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css","elements":["Icon","Tabs","Slider","Accordion","MailChimp","Form","Heading","Button"]}],"js":[],"page_id":"213"});

راه‌های ارتباطی

اگر سوالی دارید به روش‌های زیر می‌توانید بپرسید:

  • ثبت سوال در سایت
  • استفاده از گفتگوی آنلاین سایت
  • تماس با شماره پشتیبانی
  • بخش ارتباط با ما
  • ارسال ایمیل

شماره پشتیبانی : 09378675769
پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ساعت کار پشتیبانی : شنبه تا پنج‌شنبه - 8 الی 19

مراکز فروش

آمار بازدیدکنندگان

امروز12
دیروز38
این هفته169
این ماه415
کل16911

چند نفر آنلاین داریم؟

1
کاربر آنلاین

یکشنبه, 03 شهریور 1398 11:34