0
0

تنظیمات قالب

دما و انرژی گرمایی

تجهیزات آزمایشات مرتبط با دما


شرح محصول توضیحات کد محصول قیمت (تومان)
دماپای ساده

معروف به دی متال

L100 22000 تومان
دماپای عقربه دار بزرگ

خارجی با نمایش بسیار خوب

L101 40000 تومان
دماسنج اتاق L102 6000 تومان
دماسنج آزمایشگاهی الکلی

جنس مرغوب، 0 تا 110 درجه سانتی گراد

L103 7500 تومان
دماسنج آزمایشگاهی جیوه ای

جنس مرغوب، 0 تا 110 درجه سانتی گراد

L104 9000 تومان
دماسنج پزشکی

جیوه‌ای موسوم به تب سنج

L105 5000 تومان
دماسنج دیجیتال قلمی

ضد آب

L106 75000 تومان
دماسنج نواری

مخصوص پیشانی

L107 2500 تومان
لوله همرفت (کنوکسیون)

از جنس پیرکس و ابعاد حداقل 15 سانت

L185 35000 تومان
مکعب لسلی

آزمایش تاثیر رنگ در تابش

L202 54000 تومان
المنت آب جوش L205 13000 تومان
دماپای صنایع آموزشی

قابل اتصال به مدار الکتریکی

L229 28000 تومان