0
0

تنظیمات قالب

ریاضی و هندسه

تجهیزات آزمایشات هندسی


شرح محصول توضیحات کد محصول قیمت (تومان)
خط کش 50 سانت چوبی L86 6000 تومان
خط کش 30 سانتی آهن ربایی جفتی

مناسب ساخت اشکال هندسی بر روی تابلو وایت برد

L87 7000 تومان
پرگار معلم L88 22000 تومان